Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Tom Brøcher Jakobsen

Publiceret

Socialpolitik 09. june
2015

Et tillidsfuldt Danmark

Et tillidsfuldt Danmark er betingelsen for at vi kan opnå en bedre offentlig sektor. Mange regler og kontrolforanstaltninger er indført for at begrænse muligheden for at snyde systemet. Millimeterdemokratiet er en svøbe for vort velfærdssystem, det binder ressourcer til kontrol og afrapportering, der istedet kunne bruges til at forbedre den offentlige sektor. Vi bør i højre grad fæste lid til, at det faglige personale kan foretage den rigtige vurdering. Mistænkeliggørelse af både borger og offentlige ansatte forhindre en effektiv udnyttelse af de offentlige midler.

 
En del af de nuværende problemer i f.eks. beskæftigelsesystemet skyldes den fokus, der er på kontrol og styring både af borgeren og af sagsbehandlerne. Resultatstyring kan få den konsekvens, at sagsbehandlerne foretager uhensigtmæssige beslutninger på brugerens vegne for at opfylde specifikke resultatskrav. Forskning i bonussystemer og resultatbaseret aflønningen har påvist at dette ikke altid bidrager til at opgaverne løses hurtigt og effektivt. Anvendelsen af resultatstyring koblet til betaling af opgaven med at bringe borgeren i varigt job eller uddannelse bør derfor nøje afbalanceres så den ikke medfører kassetænkning hos kommunerne og/eller private udbydere.
 
Refusionstankegangen har resulteret i kassetænkning hos kommunerne, der naturligt spekulerer i refusionsmidler istedet for at fokusere på at betjene borgerne bedst muligt.